بابت کلیک های حمایتیتون سپازگزاریم :)
کد متن افکت دار

دانلود مستقیم سریال Friends با کیفیت بالا

دانلود مستقیم با زیرنویس فارسی هماهنگ + لینک مستقیم و کیفیت x265) 720p) و x265) 1080p)سریال دوستان یک مجموعه کمدی در مورد گروهی از شش دوست است که در منطقه منهتن شهر نیویورک زندگی می‌کنند. این مجموعه توسط دیوید کرینو مارتا کافمن از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۴ ساخته شده‌است. این سریال متمرکز بر زندگی سه مرد و سه زن بیست و چند ساله (که در روند سریال به سی و چند سالگی میرسند) است که ساکن محله گرین ویچ هستند. این سریال یکی از محبوبترین مجموعه‌های کمدی روزمره در تاریخ تلویزیون آمریکا است که دهها میلیون طرفدار در سراسر جهان بدست آورده‌است...

5 فصل اول
دانلود پنج فصل دوم

دانلود Friends Bloper

دانلود سریال جویی با لینک مستقیم (کلیک کنید)


بازدیدکنندگان محترم برای حمایت و دلگرمی از ما روزانه یکبار بر روی یکی از بنر های تبلیغاتی کلیک کنید


دانلود فصل اول سریال Friends:

دانلود قسمت اول با کیفیت HD 720p    با حجم 140.39 مگا بایت

دانلود قسمت دوم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.39 مگا بایت

دانلود قسمت سوم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.44 مگا بایت

دانلود قسمت چهارم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.32 مگا بایت

دانلود قسمت پنجم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.44 مگا بایت

دانلود قسمت ششم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.41 مگا بایت

دانلود قسمت هفتم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.48 مگا بایت

دانلود قسمت هشتم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.49 مگا بایت

دانلود قسمت نهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.46 مگا بایت

دانلود قسمت دهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.34 مگا بایت

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.42 مگا بایت

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.47 مگا بایت

دانلود قسمت سیزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.40 مگا بایت

دانلود قسمت چهاردهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.48 مگا بایت

دانلود قسمت پانزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.47 مگا بایت

دانلود قسمت شانزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.50 مگا بایت

دانلود قسمت هفدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.40 مگا بایت

دانلود قسمت هجدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.46 مگا بایت

دانلود قسمت نوزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.37 مگا بایت

دانلود قسمت بیستم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.39 مگا بایت

دانلود قسمت بست و یکم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.30 مگا بایت

دانلود قسمت بیست و دوم HD 720p    با حجم 140.32 مگا بایت

دانلود قسمت بیست و سوم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.34 مگا بایت

دانلود قسمت بیست و چهارم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.37 مگا بایت دانلود فصل دوم سریال Friends

دانلود قسمت اول با کیفیت HD 720p    با حجم 161.31 مگا بایت

دانلود قسمت دوم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.41 مگا بایت

دانلود قسمت سوم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.39 مگا بایت

دانلود قسمت چهارم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.46 مگا بایت

دانلود قسمت پنجم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.46 مگا بایت

دانلود قسمت ششم با کیفیت HD 720p    با حجم 162.06 مگا بایت

دانلود قسمت هفتم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.57 مگا بایت

دانلود قسمت هشتم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.44 مگا بایت

دانلود قسمت نهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.42 مگا بایت

دانلود قسمت دهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.47 مگا بایت

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.44 مگا بایت

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.30 مگا بایت

دانلود قسمت سیزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.43 مگا بایت

دانلود قسمت چهاردهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.31 مگا بایت

دانلود قسمت پانزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.45 مگا بایت

دانلود قسمت شانزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.40 مگا بایت

دانلود قسمت هفدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.35 مگا بایت

دانلود قسمت هجدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.39 مگا بایت

دانلود قسمت نوزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.40 مگا بایت

دانلود قسمت بیستم با کیفیت HD 720p   با حجم 161.43 مگا بایت

دانلود قسمت بست و یکم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.44 مگا بایت

دانلود قسمت بیست و دوم HD 720p    با حجم 161.36 مگا بایت

دانلود قسمت بیست و سوم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.40 مگا بایت

دانلود قسمت بیست و چهارم با کیفیت HD 720p    با حجم 161.37 مگا بایت


   دانلود فصل سوم سریال Friends

  دانلود قسمت اول با کیفیت HD 720p    با حجم 140.44 مگا بایت

  دانلود قسمت دوم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.47 مگا بایت

  دانلود قسمت سوم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.48 مگا بایت

  دانلود قسمت چهارم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.42 مگا بایت

  دانلود قسمت پنجم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.48 مگا بایت

  دانلود قسمت ششم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.49 مگا بایت

  دانلود قسمت هفتم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.46 مگا بایت

  دانلود قسمت هشتم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.38 مگا بایت

  دانلود قسمت نهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.52 مگا بایت

  دانلود قسمت دهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.47 مگا بایت

  دانلود قسمت یازدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.48 مگا بایت

  دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.42 مگا بایت

  دانلود قسمت سیزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.39 مگا بایت

  دانلود قسمت چهاردهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.50 مگا بایت

  دانلود قسمت پانزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.50 مگا بایت

  دانلود قسمت شانزدهم با کیفیت HD 720p   با حجم 140.34 مگا بایت

  دانلود قسمت هفدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.50 مگا بایت

  دانلود قسمت هجدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.45 مگا بایت

  دانلود قسمت نوزدهم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.41 مگا بایت

  دانلود قسمت بیستم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.39 مگا بایت

  دانلود قسمت بست و یکم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.29 مگا بایت

  دانلود قسمت بیست و دوم HD 720p    با حجم 140.38 مگا بایت

  دانلود قسمت بیست و سوم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.50 مگا بایت

  دانلود قسمت بیست و چهارم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.33 مگا بایت

  دانلود قسمت بیست و پنجم با کیفیت HD 720p    با حجم 140.39 مگا بایت   دانلود فصل چهارم سریال Friends

  S04E01.720p    با حجم 140.46 مگا بایت

  S04E02.720p    با حجم 140.42 مگا بایت

  S04E03.720p    با حجم 140.50 مگا بایت

  S04E04.720p    با حجم 140.38 مگا بایت

  S04E05.720p    با حجم 140.37 مگا بایت

  S04E06.720p    با حجم 140.46 مگا بایت

  S04E07.720p    با حجم 140.40 مگا بایت

  S04E08.720p    با حجم 140.40 مگا بایت

  S04E09.720p    با حجم 140.45 مگا بایت

  S04E10.720p    با حجم 140.49 مگا بایت

  S04E11.720p    با حجم 140.43 مگا بایت

  S04E12.720p    با حجم 140.44 مگا بایت

  S04E13.720p    با حجم 140.46 مگا بایت

  S04E14.720p    با حجم 140.42 مگا بایت

  S04E15.720p    با حجم 140.40 مگا بایت

  S04E16.720p    با حجم 140.45 مگا بایت

  S04E17.720p    با حجم 140.45 مگا بایت

  S04E18.720p    با حجم 140.37 مگا بایت

  S04E19.720p    با حجم 140.43 مگا بایت

  S04E20.720p    با حجم 140.41 مگا بایت

  S04E21.720p    با حجم 140.41 مگا بایت

  S04E22.720p    با حجم 140.41 مگا بایت

  S04E23.720p    با حجم 140.50 مگا بایت

  S04E24.720p    با حجم 140.46 مگا بایت   دانلود فصل پنجم سریال Friends

  S05E01.720p    با حجم 140.35 مگا بایت

  S05E02.720p    با حجم 140.51 مگا بایت

  S05E03.720p    با حجم 140.33 مگا بایت

  S05E04.720p    با حجم 140.47 مگا بایت

  S05E05.720p    با حجم 140.41 مگا بایت

  S05E06.720p    با حجم 140.40 مگا بایت

  S05E07.720p    با حجم 140.44 مگا بایت

  S05E08.720p    با حجم 140.38 مگا بایت

  S05E09.720p    با حجم 140.51 مگا بایت

  S05E10.720p    با حجم 140.42 مگا بایت

  S05E11.720p    با حجم 140.51 مگا بایت

  S05E12.720p    با حجم 140.36 مگا بایت

  S05E13.720p    با حجم 140.39 مگا بایت

  S05E14.720p   با حجم 140.45 مگا بایت

  S05E15.720p    با حجم 140.45 مگا بایت

  S05E16.720p    با حجم 140.42 مگا بایت

  S05E17.720p    با حجم 140.48 مگا بایت

  S05E18.720p    با حجم 140.48 مگا بایت

  S05E19.720p    با حجم 140.52 مگا بایت

  S05E20.720p    با حجم 140.54 مگا بایت

  S05E21.720p    با حجم 140.47 مگا بایت

  S05E22.720p    با حجم 140.45 مگا بایت

  S05E23.720p    با حجم 140.51 مگا بایت

  S05E24.720p    با حجم 140.37 مگا بایت
  ارسال نظر برای این مطلب

  این نظر توسط زهرا در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۴۱ دقیقه ارسال شده است

  سایتتون فوق العاده است ممنونم

  این نظر توسط غفار قلیزاده در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۳ دقیقه ارسال شده است

  سلام 

  فایل سریال فرندز عالیه ممنون از شما 
  ولی اگه ممکنه زیرنویس انگلیسی رو درست کنید سه مدل زیرنویس انگلیسی گذاشتید برای هر قسمت ولی هیچکدوم با فیم مچ نیست اما زیر نویس فارسی عالیه کاملاً مچه


  این نظر توسط رها در تاریخ ۱۵ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۰۴ دقیقه ارسال شده است

  مرسی  از سایت خوبتون. سریال friendsرو با کیفیت 720p×265چرا نذاشتییییین. 😖

  این نظر توسط حسین در تاریخ ۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۸:۴۰ دقیقه ارسال شده است

  ممنون بخاطر فایل ها.
  هم کیفیتش خوبه و هم زیرنویس.

  پاسخ : نظر لطفتونه. دیگه فرندز رو که حتمن باید با کیفیتشو دید..

  این نظر توسط لیلا در تاریخ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۳۴ دقیقه ارسال شده است

  اگر بدنبال زیرنویس انگلیسی تمام ده فصل هستید میتونید از اینجا دانلود کنید.
  http://s1.picofile.com/file/8228179592/Friends_English_Subtitles.rar.html
  پاسخ : با تشکر از کمک شما

  این نظر توسط امیر در تاریخ ۲۵ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۵۷ دقیقه ارسال شده است

  سلام
  ممنون بابت فایل ها
  خواهشا میشه زیرنویس انگلیسی بزارید. یا بگید برای این نسخه زیرنویس انگلیسی اش رو کجا میشه دانلود کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ : سلام در این سایت هست : 


  بایت لینکی که گذاشتین بسیار ممنونم اما زیرنویس های این سایت با نسخه های که شما گذاشتین مچ نیست؟؟؟؟

  پاسخ : خواهش میکنم.
  میتوتی از کلید های کروشه در کمپلیر یا نقطه و ویرگول در گوم پلیر برا هماهنگ کردنش استفاده کنی.

  این نظر توسط امیر در تاریخ ۲۴ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۲۱ دقیقه ارسال شده است

  سلام
  ممنون بابت فایل ها
  خواهشا میشه زیرنویس انگلیسی بزارید. یا بگید برای این نسخه زیرنویس انگلیسی اش رو کجا میشه دانلود کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ : سلام در این سایت هست : 


  این نظر توسط zizi در تاریخ ۲۴ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۳۲ دقیقه ارسال شده است

  من قسمت 1 دانلود کردم. اما هیچی نشون نمیده. فقط صدا داره :O

  این نظر توسط Sara در تاریخ ۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۶:۵۷ دقیقه ارسال شده است

   زیر نویس انگلیسی ۵ فصل اول میخوام . کدوم قسمته؟

  این نظر توسط سارا در تاریخ ۰۶ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۲۲ دقیقه ارسال شده است

  نمیشه این سریال هارو با این کیفیت تو چنل تلگرام بگذارید برای دانلود؟؟؟
  پاسخ : سلام میشه ولی شلوغدمیشه اونوقت کانال😅

  این نظر توسط امیر در تاریخ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۱۹ دقیقه ارسال شده است

  زیر نویس انگلیسی ر چی جوری میتونم دان کنم؟؟؟؟ 
  هرچی گشتم نبود 

  این نظر توسط Mamali در تاریخ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۷:۴۷ دقیقه ارسال شده است

  با سلام قسمت ۱۶ فصل ۱ خرابه
   لطفا درستش کنید.


  این نظر توسط ... در تاریخ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۰۶:۴۴ دقیقه ارسال شده است

  ممنون بابت کیفیت عالیش واقعا خیلی خوبه

  این نظر توسط زی زی در تاریخ ۰۲ آبان ۹۶ ، ۰۹:۲۴ دقیقه ارسال شده است

  سلان.ببخشید لینک سریال فرندز کی درست میشه؟
  پاسخ : سلام ایشالله این هفته دیگه درس بشه

  این نظر توسط افشین در تاریخ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۸:۲۶ دقیقه ارسال شده است

  سلام
  سریال FRIENDS رو برداشتید؟
  هیچ کدوم از لینک ها کار نمی کنه

  پاسخ : سلام متاسفانه لینکا اشکال دارن بزودی درست میشه.

  این نظر توسط majid khaleghi در تاریخ ۰۲ مهر ۹۶ ، ۲۰:۲۱ دقیقه ارسال شده است

  سلام 5 فصل دوم مشکل داره آیا
  پاسخ : درست شد :)

  این نظر توسط nima در تاریخ ۰۲ مهر ۹۶ ، ۱۰:۰۴ دقیقه ارسال شده است

  از فصل 2 به بعد لینک dvdrip  فقط اشکال داره و لینک فصل شش رو هی دانلود میشه اشتباهی درتش کنید ممنون

  این نظر توسط امیر در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۶ دقیقه ارسال شده است

  سلام من چطوری میتونم زیر نویس ها رو اضافه کنم توی نرم افزار KMPLAYER
  ممنون میشم راهنمایی کنید 

  پاسخ : سلام میتونید زیرنویسهارو drop یا همون بکشید داخل فیلم (وقتی فیلم رو بازکردید)
  همچنین میتونید اسم زیرنویس هارو با اسم فیلم همنام کنید.

  این نظر توسط من در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ ، ۰۲:۱۲ دقیقه ارسال شده است

  قسمت 25 دو فصل 4 و 5، کیفیت بلوری 1080p نداره!!
  میشه اضافه کنید

  پاسخ : نه چون نسخه های 1080 و Dvdrip از نظر قسمت بندی فرق دارن اینطوری شده. یعنی اینکه 1080 با اینکه 24 تا قسمت داره ولی چیزی کم نداره.

  این نظر توسط hastirp در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۲۵ دقیقه ارسال شده است

  Salam zir nevisaro nmishe download kard
  پاسخ : میشه چک کردم همینجا روی دریافت کلیک کن.

  این نظر توسط نگار در تاریخ ۰۹ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۴۶ دقیقه ارسال شده است

  لینکاتون خرابه نتمو خورد فقط دزدا
  پاسخ : لینکا صحیح صحیحه. :)

  این نظر توسط محسن در تاریخ ۰۳ تیر ۹۶ ، ۰۶:۳۶ دقیقه ارسال شده است

  بسیار بسیار سایت فوق العاده ای دارین
  خیلی دنبال این سریال با  کیفیت BluRay 1080p می گشتم.
  فقط بیقه فصل ها 6 الی 10 رو با همین کیفیت میزارید؟
  باتشکر فراوان  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی